Lymfedrainage

Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Zeer veel processen in ons lichaam verlopen via dit vocht. Wanneer die waterhuishouding in een goede conditie verkeert, is er een optimaal evenwicht in ons lichaam. Bij het scheppen en onderhouden van dit evenwicht, speelt het lymfestelsel een belangrijke rol.

De manuele lymfedrainage is een massagevorm die erop gericht is om het lymfestelsel te stimuleren. Het is een heel zachte vorm van massage, die op het hele lichaam kan toegepast worden. De lymfedrainage bevordert niet enkel de vochtdoorstroming (om zichtbaar en onzichtbaar oedeem op te heffen, door het sneller via de lymfebanen af te voeren). Ze verhoogt ook de weerstand van het lichaam, verlaagt de stress en zorgt dat het hormonaal stelsel in de beste conditie verkeert.

De massage start altijd bij de hals (de basis). Het verloop nadien is afhankelijk van de klachten. De patiënt ligt meestal neer. De behandeling verloopt heel ontspannen en is meestal pijnloos. Er wordt ritmisch een heel zachte druk uitgeoefend op de lymfeklieren en de lymfebanen. De richting wordt bepaald door de stroomrichting van het lymfestelsel.

De manuele lymfedrainage is toepasbaar bij heel veel klachten. Ze wordt bijvoorbeeld toegepast bij zwellingen (oedeem), migraine, slapeloosheid, ziekte van Crohn, verstuikingen, keelaandoeningen, huidproblemen...