Kinesitherapie

Iedereen die naar de praktijk komt, is op de één of andere manier 'uit balans'. Om ons goed te voelen is het belangrijk dat we een soort evenwicht bewaren: evenwicht tussen rust en activiteit, tussen spanning en ontspanning, tussen lichaam en geest. Maar ook een goed evenwicht tussen verschillende spiergroepen onderling (zoals tussen de buik- en rugspieren) en tussen kracht opbouwen enerzijds en spieren stretchen anderzijds.

Om het evenwicht opnieuw te herstellen, kunnen we beroep doen op verschillende technieken zoals massage en manuele handelingen om spieren en gewrichten los te maken. Verder geven we ook advies in verband met correcte houdingen, om op die manier te voorkomen dat de klachten na enige tijd terugkeren. Een ander heel belangrijk luik is bewegen. Voor iedereen persoonlijk wordt gekeken hoe we de bewegingskwaliteit kunnen verbeteren. Er worden oefeningen aangeleerd en samen ingeoefend. Ook een oefenprogramma voor thuis wordt uitgewerkt, zodat je ook na de sessies verder aan de slag kunt.

De kinesitherapeut werkt op basis van een medisch voorschrift. De behandelingen komen in aanmerking voor terugbetaling van het ziekenfonds.

Kinesitherapeuten zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim.

We verbinden ons ertoe om onze kennis voortdurend bij te sturen. We volgen daarom regelmatig bijscholingen zodat we op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.