Craniosacrale therapie

Craniosacrale therapie onderscheidt zich van andere therapievormen, doordat ze niet enkel op de structuur (het lichaam) gericht is, maar ook op het emotioneel welbevinden van de mens. De verbinding tussen lichaam en geest staat centraal. Het ene kan niet zonder het andere.

Craniosacrale therapie is ontstaan uit de osteopathie. Het woord komt van cranium, dat schedelbeen betekent en sacrum, dat heiligbeen betekent.

In het lichaam zijn drie soorten vocht aanwezig : bloed, lymfekliervocht en craniosacraal vocht. Dit craniosacrale vocht stroomt vanuit het hoofd langs het ruggenmerg richting het heiligbeen en weer terug. Het omgeeft onze hersenen en het centrale zenuwstelsel. Deze stroming van dit craniosacraal vocht heeft een bepaald ritme. Voor een geoefend persoon is dit ritme in het hele lichaam te voelen. Ook blokkades in deze stroom zijn te voelen. Door op verschillende plekken in het lichaam het craniosacrale ritme te voelen, erin mee te gaan en eventuele blokkades op te heffen, ontstaat er een diepe ontspanning.

Verder richt de craniosacrale therapie zich ook op de bewegingsbeperkingen die geen puur structurele oorzaak hebben. Sommige dingen die we in de loop van ons leven meemaken raken ons echt emotioneel. Die emoties blijven ergens in ons lichaam ingekapseld en beperken onze bewegingsmogelijkheid. Aangezien we tijdens een behandeling daarmee contact maken, kun je je bewust worden van de betekenis van bepaalde lichamelijke blokkades. Herinneringen kunnen naar boven komen of emotionele gevoelens kunnen loskomen. Via een gesprek (verbale ondersteuning) proberen we wat je ervaart een plaats te geven in je eigen leven. Daarbij wordt het zelf-genezend vermogen van het lichaam aangesproken.

Craniosacrale therapie heeft een genezende of ondersteunende werking bij tal van klachten, zowel bij volwassenen als bij kinderen en baby's. Het kan oa verlichting brengen bij hoofdpijn, stress en slapeloosheid, ademhalingsproblemen, nek- en rugklachten, hyperactiviteit, vruchtbaarheidsproblemen...